قوانین شهرداری ها

۲۵ اسفند , ۱۳۹۹
قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها   قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  1390 ادامه مطلب

چارت سازمانی شهرداری جعفریه

۱۵ دی , ۱۳۹۸