آگهی مزایده عمومی

۱۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰
شهرداری جهفریه قصد دارد ۴ قطعه از زمین های متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی مطابق تصویر آگهی به متقاضیان واگذار نماید. جهت دریافت اطلاع بیشتر به آگهی مراجعه فرمایید. ادامه مطلب

مزایده اول سال 1400 – نوبت دوم

۲۸ فروردین , ۱۴۰۰