فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی باند کندرو

12 اردیبهشت , 1401
فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی باند کندرو شهرداری جعفریه قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه به شرح زیر اقدام نماید. ردیف موضوع مبلغ برآورد (ریال) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) 1 باند کندرو 107/042/003/81 (هشتاد و یک میلیارد و سه میلیون و چهل و دو هزار و یکصد و هفت ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی 106/152/050/4 (چهار میلیارد و پنجاه میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و شش ریال)   مهلت و نشانی خرید اسناد مناقصه: دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی setadiran.ir از تاریخ 12/02/1401 لغایت 17/02/1401 قابل ... ادامه مطلب

آگهی جذب سرمایه گذار

11 اسفند , 1400
دانلود فایل آگهی جذب سرمایه گذار شهرداری جعفریه در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی مورخ 21/02/1400 موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مجلس شورای اسلامی در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیان با توانمندی مالی و فنی لازم جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه های خود اقدام نماید. لذا از سرمایه گذاران محترم واجد شرایط درخواست می‌شود جهت ارائه مستندات احراز صلاحیت حداکثر به مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به آدرس استان قم، شهرستان جعفرآباد، ... ادامه مطلب

آگهی مزایده زمین

2 آذر , 1400

آگهی مزایده عمومی

15 اردیبهشت , 1400
شهرداری جهفریه قصد دارد ۴ قطعه از زمین های متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی مطابق تصویر آگهی به متقاضیان واگذار نماید. جهت دریافت اطلاع بیشتر به آگهی مراجعه فرمایید. ادامه مطلب

مزایده اول سال 1400 – نوبت دوم

28 فروردین , 1400

آگهی مزایده عمومی چهار قطعه زمین (نوبت دوم 991021)

21 دی , 1399

آگهی مزایده عمومی 1399/10/11

21 دی , 1399

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم (دی 99)

2 دی , 1399

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

29 مهر , 1399

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

19 شهریور , 1399
شهرداری جعفريه در نظر دارد  6 قطعه زمين از زمينها ی شهرداری (1 - قطعه شماره 71 به متراژ 70/206 مترمربع 2 -  قطعه شماره 183 به متراژ 5/193 مترمربع 3 -  قطعه شماره 196 به متراژ  75/182 مترمربع 4- قطعه شماره 197 به متراژ  75/182 مترمربع 5- قطعه شماره 202 به متراژ  95/199 مترمربع 6- قطعه شماره 203 به متراژ  95/199 مترمربع معروف به زمین های فرودگاه به آدرس ما بین سی متری شهدا و بیست متری جهاد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضيان مي توانند جهت خرید ... ادامه مطلب