آگهی مزایده عمومی

۱۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰
شهرداری جهفریه قصد دارد ۴ قطعه از زمین های متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی مطابق تصویر آگهی به متقاضیان واگذار نماید. جهت دریافت اطلاع بیشتر به آگهی مراجعه فرمایید. ادامه مطلب

مزایده اول سال 1400 – نوبت دوم

۲۸ فروردین , ۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی چهار قطعه زمین (نوبت دوم 991021)

۲۱ دی , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی 1399/10/11

۲۱ دی , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم (دی 99)

۲ دی , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

۲۹ مهر , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

۱۹ شهریور , ۱۳۹۹
شهرداری جعفريه در نظر دارد  6 قطعه زمين از زمينها ی شهرداری (1 - قطعه شماره 71 به متراژ 70/206 مترمربع 2 -  قطعه شماره 183 به متراژ 5/193 مترمربع 3 -  قطعه شماره 196 به متراژ  75/182 مترمربع 4- قطعه شماره 197 به متراژ  75/182 مترمربع 5- قطعه شماره 202 به متراژ  95/199 مترمربع 6- قطعه شماره 203 به متراژ  95/199 مترمربع معروف به زمین های فرودگاه به آدرس ما بین سی متری شهدا و بیست متری جهاد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضيان مي توانند جهت خرید ... ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی (جایگاه CNG)

۲۴ خرداد , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)

۲۲ خرداد , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی

۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹