شهردار

 

 

 

شهردار: جناب آقای مهندس جهانبخش نجف زاده

متولد 1350 آذربایجان شرقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

 

 

سوابق کاری

 

ارتباط مستقیم با شهردار

 

    بارگزاری فایل