شهردار

 

 

 

شهردار: جناب آقای مهندس حسین شیخ

متولد 1359 شهرستان جعفرآباد قم

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

 

 

 

سوابق کاری

سرپرست شهرداری جعفریه
معاون خدمات شهری شهرداری جعفریه
رئیس اداره حراست شهرداری جعفریه

 

 

ارتباط مستقیم با شهردار

 

    بارگزاری فایل