آگهی مزایده عمومی
شهرداری جهفریه قصد دارد ۴ قطعه از زمین های متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی مطابق تصویر آگهی به متقاضیان واگذار نماید. جهت دریافت اطلاع بیشتر به آگهی مراجعه فرمایید.  • اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |