انتصاب در شورای اسلامی شهر جعفریه
 

سخنگوی شورای اسلامی شهر جعفریه از برگزاری جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر جعفریه خبر داد.

جناب آقای مهدی چراغی افزودند: به منظور تعیین و انتخاب هیات رئیسه بعد از رای گیری، اعضای محترم شورا به سمت ذیل منصوب شدند.

جناب آقای اکبر صفری به سمت رئیس شورای اسلامی شهر جعفریه

جناب آقای سید علی حسینی پور به سمت نائب رئیس و منشی اول شورای اسلامی شهر جعفریه

جناب آقای مهر علی صفری به سمت خزانه دار شورای اسلامی شهر جعفریه

جناب آقای مهدی چراغی به سمت سخنگوی و منشی دوم شورای اسلامی شهر جعفریه  • مهر 27, 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |