بازگشایی موقت بلوار شهدا
 

بازگشایی بلوار شهدا
به همت کارگران زحمت کش واحد فنی و عمرانی پس از اتمام عملیات جدولگذاری و نصب پل های فلزی بلوار شهدا به صورت موقت بازگشایی گردید. به جهت نشست و همگون شدن مصالح و پل های فلزی مسیر به صورت موقت بازگشایی گردیده است.
همچنین ضمن تشکر از صبوری و همراهی شهروندان گرامی تقاضا میگردد به جهت موقت بودن و بازگشایی مسیر، نکات ایمنی ترافیکی را رعایت فرمایید.

 

   • مرداد 12, 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |