جابجایی تیرهای برق و ترانس برق واقع در مسیر
توسط اداره برق انجام گردید

بدینوسیله از زحمات بی دریغ پرسنل خدوم اداره برق جعفریه که نسبت به جابجایی تیرها و ترانس واقع در مسیر خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمودند تقدیر و تشکر می نماییم.


  • آذر 27, 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |