حفاظت از منابع محیط زیست




به گزارش واحد فضای سبز، اخیرا مواردی در خصوص روشن کردن آتش در فضای سبز و به آتش کشیدن درختان در بوستان های سطح شهر مواردی مشاهده شده است.
با توجه به آنکه بوستان ها و فضاهای سبز متعلق به تمامی همشهریان بوده و جزئی از محیط زندگی هر فرد می باشد انتظار می رود که نسبت به نگهداری و حفاظت از گیاهان، تلاش بیشتری از خود نشان داده و از روشن کردن آتش در فضای سبز و نزدیک درختان خودداری نموده و به جهت پخت و گرم کردن غذا از فضاهای مشخص شده استفاده نمایید.



  • تیر 21, 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |